top of page
Trauma kun je overal tegenkomen, ook waar je het niet verwacht.

HET HOEVEN GEEN BUITENGEWOON NEGATIEVE ERVARINGEN TE ZIJN

ONTWIKKELINGSTRAUMA

Ontwikkelingstrauma kan het gevolg zijn van 'kleinere' gebeurtenissen, die niet klein voor het kind zijn.

Als je je afvraagt of er mogelijk in je verleden een aanleiding was voor trauma, kan de volgende vragenlijst je op weg helpen. Houd er rekening mee dat het hier gaat om ervaringen, gebeurtenissen en situaties die blijvend waren, of zich langdurig en herhaaldelijk voordeden. Het gaat niet om incidentele voorvallen.


Gebaseerd op de
ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES (ACE)
vragenlijst 

 • Waren je ouders gescheiden?

 • Werd een van je primaire verzorgers regelmatig emotioneel misbruikt door een andere persoon?

 • Voelde je je thuis regelmatig emotioneel onveilig?

 • Had je als kind regelmatig het gevoel dat je niet aardig gevonden werd door degenen die macht over je hadden?

 • Leed een van je primaire verzorgers aan een chronische depressie?

 • Had je als kind het gevoel dat er volwassenen waren tot wie je je kon wenden om over jouw ervaringen te praten als je hulp nodig had?

OOK VAN BELANG ZIJN DEZE VRAGEN

 • Ben je te vroeg geboren?

 • ​Werd je geboorte voorafgegaan door een moeilijke of langdurige bevalling (navelstreng om de nek, stuitligging, tangbevalling)?

 • Heb je als kind medische ingrepen ondergaan?

 • Werd je moeder onverwacht zwanger van jou?

 • Ben je zelf ernstig ziek geweest op jonge leeftijd, of een van je ouders?

  

TRAUMA HERKEN JE AAN DE GEVOLGEN

Die kunnen zijn, afhankelijk van iemands geschiedenis:

 • Moeite met het aangaan en behouden van relaties

 • Moeite om uitdagingen aan te gaan

 • Moeite met weten wie te vertrouwen en wie niet

 • Moeite om controle los te laten

 • Moeite met grenzen stellen

 • Perfectionisme in uiterlijk en prestaties

 • Moeite met focussen, plannen en organiseren

 • Moeite om zich vrijelijk te uiten

 • Moeite om zich dicht bij anderen te voelen

 • Onvermogen om plezier of positieve emoties te ervaren

"Weten dat onze reacties begrijpelijk zijn, is een vreselijk belangrijk onderdeel van het begin van herstel van trauma."
 
​(Bessel van der Kolk)

IMG_2541.jpeg
bottom of page