top of page

PRIVACYVERKLARING

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We houden ons daarbij aan de wet. Wij respecteren jouw privacy en behandelen de informatie die je aan ons verstrekt strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Informatie die je zelf invult in een open veld op het contactformulier

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

-  Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten te leveren

- We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om  ze langer te bewaren.

 

Externe verwerking:

 

Alleen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kunnen wij voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals voor het afhandelen van betalingen (Ideal en Paypal); en voor onze belastingaangifte, via een administratiekantoor. De gegevens worden slechts verstrekt op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheid- en beveiligingsmaatregelen. 

 

Cookies:

 

Op onze website gebruiken we functionele en analytische cookies om de online dienstverlening te verbeteren en onze website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marina@posttrauma.net. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Beveiligen en bewaren:

 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op via marina@posttrauma.net

 

Website van derden:

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees altijd vóór gebruik de privacyverklaring van de websites van derden die je bezoekt, voor meer informatie.

 

Heb je nog vragen?

 

Stuur je vraag dan naar:

Marina van Walsum

Koningsvaren , 7443 TC Nijverdal

Tel. 0623856072

E-mail: marina@posttrauma.net

 

Tot slot:

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Lees meer:

Cookie beleid

Algemene voorwaarden

bottom of page